Tietoa yrityksestä ja avainluvut

St1 Nordic Oy on yksityisomisteinen, pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian tuottaja ja myyjä.

Konsernirakenne

St1 keskittyy polttoaineiden markkinointiin, öljynjalostukseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on 1400 St1- ja Shell-jakeluasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä, ja sen palveluksessa on tällä hetkellä noin 750 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

company-structure-2018

 

Tuuliwatti

Yhteisyritykset

Strategiset pitkäaikaiset kumppanuudet vahvistavat toimintojamme eri osa-alueilla.

North European Oil Trade Oy on merkittävä riippumaton polttoaineiden hankintayhtiö Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

TuuliWatti Oy on teollisen tuulivoiman johtava toimija Suomessa. 

Aviation Fuelling Services Norway AS tarjoaa lentoliikenteen polttoainepalveluita Norjan markkinoilla.

St1-arvoketju

Fossiiliset polttoaineet ovat yhä pääasiallinen tulonlähteemme mahdollistaen sen, että voimme kehittää maailmanluokan osaamista tuodaksemme yhä enemmän uusiutuvaa energiaa markkinoille. Asiakkaamme hyötyvät  kilpailuedusta, jonka saavutamme hallitsemalla koko arvoketjua alkaen raaka-aineista ja energianlähteistä aina mittarikentän palveluihin asti.

 

St1 osana yhteiskuntaa

St1 Nordicin yhteiskuntavastuu

Vastuullisen yhtiön täytyy aina kunnianhimoisesti pyrkiä ymmärtämään kokonaiskuva. Meidän täytyy tietää, mitä maailmalla tapahtuu ja ymmärtää, mitä asiakkaat tarvitsevat tulevaisuudessa. Kasvava energialiiketoimintamme perustuu pohjoismaisen yhteiskunnan arvoihin. Vastuullisena pohjoismaisena yrityksenä uskomme läpinäkyvyyteen, oikeudenmukaisuuteen, vastuullisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja sosiaaliturvaan, mikä johtaa tasa-arvoiseen koulutukseen ja terveydenhoitoon.

St1:n visio on olla johtava  CO₂-hyvän energian tuottaja ja myyjä. Vaikka fossiiliset polttoaineet ovat yhä pääasiallinen tulonlähteemme, ne mahdollistavat sen, että voimme kehittää maailmanluokan osaamista tuodaksemme yhä enemmän uusiutuvaa energiaa markkinoille.

Menestyksemme perustuu  maailmanluokan henkilöstöön, kumppaneihin, bisnes-teknologiaan ja rahoituspalveluihin, sekä kassavirtaan ja oman pääoman tuottoon. Taloudellinen menestyksemme mahdollistaa uusia kestäviä investointeja uusiutuvaan energiaan. Kunnianhimomme korvata fossiiliset polttoaineet näkyy myös innovatiivisten CO₂-hyvien  energiaratkaisujen kehittämisessä. Asiakkaamme hyötyvät kilpailuedusta, jonka saavutamme hallitsemalla koko arvoketjua: alkaen raaka-aineista ja energianlähteistä, päättyen mittarikentän palveluihin.

Ymmärtämykseemme ja kysyntään perustuen ratkaisemme globaaleja energiahaasteita ja siirrymme askel askeleelta fossiilisesta maailmasta kohti uusiutuvan energian maailmaa. Pyrimme varmistamaan, että kaikki mitä arvoketjussamme teemme, perustuu maailman valloittajan asenteeseen ja intohimoon.

2017 Investoinnit Henkilöstökulut Valmiste- ja kiinteistoverot Tuloverot
Suomi 51,8 MEUR 23,4 MEUR 681,0 MEUR 10,1 MEUR
Ruotsi 34,4 MEUR 32,9 MEUR 796,8 MEUR 26,0 MEUR
Norja 17,1 MEUR 15,7 MEUR 638,6 MEUR 15,6 MEUR

Avainluvut / St1 Nordic -konserni

St1 Nordic -konserni 2017 proforma, tilintarkastamattomat luvut 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto, MEUR 6540,7 5099,8 4390,4 3602,4 2720,8 1678,0
Liikevoitto/-tappio, MEUR  263,1 176,6 150,5 86,7 45,3 32,9
Liikevoitto, % nettoliikevaihdosta  4,0 3,5 3,4 2,4 1,7 2,0
Voitto ajanjaksolta, MEUR 209,1 372,8 112,7 72,4 38,2 2,.8
Oman pääoman tuotto, %   23,4  30,9 28,0 24,0 23,1
Omavaraisuusaste   42,7 31,3 26,7 28,3 25,0

 

 

Tilinpäätösraportti 2017 / St1 Nordic -konserni

Avainluvut / St1 Group

Markkina-asema

St1:llä on vahva markkina-asema kaikissa maissa, joissa toimimme.

Vuoden 2017 lopussa jakeluasemaverkostomme käsitti 1370 asemaa. Suomessa toimi 219 Shell-asemaa ja 258 St1-asemaa, kun taas Ruotsissa toimi 201 Shell-asemaa ja 288 St1-asemaa. Norjassa oli yhteensä 404 Shell-asemaa.

Markkinaosuudet 2017 Suomi Ruotsi Norja
Bensiini 21,9 19.0 23.4
Diesel 18,7 14,6 21,5
Kevyt polttoöljy 23,2 22,4  
Meriliikenteen polttoaineet ?     23,9

St1 Nordic -konserni - Sijoittajasuhteet

Liikkeelle lasketut joukkovelkakirjalainat

St1 Nordic Oy, yksityisomisteinen yhtiö, on laskenut liikkeelle vakuudettoman 100 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. St1 Nordic Oy:n joukkovelkakirjalaina listattiin 9. kesäkuuta 2014 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North Bond Market Finland -markkinapaikalle.

Yritystodistusohjelma

St1 Nordic on käynnistänyt 100 miljoonan euron yritystodistusohjelman. Varat käytetään lyhytaikaisen käyttöpääoman tarkoituksiin. Danske Bank ja Nordea toimivat ohjelmassa välittäjinä.

TALOUSTIEDOTUSKALENTERI

3.4.2018 -  Tilinpäätöstiedote 2017

30.4.2018 -  Integroitu raportti 2017 

31.8.2018 - Välitilinpäätös tammi-kesäkuu 2018 

IR-YHTEYSHENKILÖT

Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää liittyen St1 Nordic Oy:n liiketoimintaan tai sijoittajasuhdetoimintoihin.

St1 Nordic Oy
PL 100, Purotie 1
00381 Helsinki

Kati Ylä-Autio, talousjohtaja, kati.yla-autio@st1.fi, +358 10557 5263
Liisa Joenpolvi, viestintäpäällikkö, liisa.joenpolvi@st1.fi, +358 10557 2419

YHTIÖJÄRJESTYS

Yhtiöjärjestys

§ Yhtiön toiminimi on St1 Nordic Oy, ruotsiksi St1 Nordic AB ja englanniksi St1 Nordic Corporation. 

2 § Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimialana polttoaineiden kauppa,  varastointi ja valmistaminen, energia-alalla toimivien tai niitä tukevaa tai palvelevaa toimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden ja osuuksien omistaminen, sekä asiantuntija-, talous-, markkinointi- ja hallintopalveluiden tuottaminen ja myyminen. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia yhtiöistä tai yhteisöistä, kiinteistöjä, koneita sekä laitteita ja harjoittaa näiden kauppaa ja vuokraustoimintaa, sekä myydä, hallita ja vuokrata patentti-, tuote- ja muita immateriaalioikeuksia.

4 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet jakautuvat A ja B-osakkeisiin. Yhtiökokouksessa jokainen A-osake tuottaa oikeuden äänestää yhdellä  (1) äänellä. B-osakkeet eivät tuota lainkaan äänioikeutta (äänivallaton osake). 

B-osakkeet eivät tuota osakeyhtiölain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa oletuksena mainittuja oikeuksia. B-osakkeet eivät tuota myöskään oikeutta osallistua yhtiön yhtiökokousten päätöksentekoon tai muita hallinnointioikeuksia. B-osakkeita ei vastaavasti myöskään osakeyhtiölain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti oteta lukuun laskettaessa yhtiön yhtiökokousten päätösten edellyttämää enemmistöä.

Osingonjaossa A-osake tuottaa oikeuden yksinkertaiseen ja B-osake viisinkertaiseen osinkoon.

5 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

6 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8 §  Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta. 
     

10 § Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

11 § B-osakkeiden lunastuslauseke
B-osakkeet ovat lunastusehtoisia siten, että yhtiöllä on oikeus milloin tahansa lunastaa osakkeet niiden osakkeenomistajilta. Lunastushinta on osakkeen alkuperäinen merkintähinta. Lunastaminen tapahtuu ilmoittamalla lunastusvaatimuksesta kirjallisesti osakkeenomistajalle tai hänen oikeudenomistajilleen. Yhtiö voi käyttää lunastukseen vapaata ja sidottua omaa pääomaa. Yhtiön hallitus päättää tarvittaessa lunastusmenettelyn tarkemmista yksityiskohdista.

Liiketapaperiaatteet

St1:n johtohenkilöiden ammatillinen pätevyys on yhtiön merkittävin varallisuuserä. Asiantuntemus ja sitoutuminen takaavat yhtiön kilpailukyvyn ja varmistavat sen pitkän aikavälin menestyksen. Yhtiön johto ja henkilökunta ovat vastuullisia kehittämään suunnitelmia ja toimintoja, joita toteuttamalla yhtiön tavoitteet saavutetaan. Tavoitteiden saavuttaminen on tärkeää, mutta niin ovat myös keinot niiden saavuttamiseksi. Yhtiön johdolta ja henkilökunnalta edellytetään yritysetiikan tinkimätöntä noudattamista.

St1 Nordicin johto

Henrikki Talvitie

Toimitusjohtaja
St1 Nordic Oy

Mika Wiljanen

Toimitusjohtaja
St1 Oy, St1 Norge AS

Hilde Wahl

Toimitusjohtaja
St1 Sverige AB

Jari Suominen

Toimitusjohtaja
St1 Renewable Energy

Kati Ylä-Autio

Talousjohtaja

Mika Aho

Johtaja, yhteiskuntasuhteet

Marko Korhonen

Tietohallintojohtaja

Bo-Erik Svensson

Toimitusjohtaja
St1 Supply AB
St1 Refinery AB

Hallitus

Mika Anttonen

Hallituksen puheenjohtaja
St1 Nordic Oy

Mikko Koskimies

Toimitusjohtaja
eQ Varainhoito Oy

Kim Wiio

St1 Nordic Oy